רצפה צפה – ריצוף צף

רצפה צפה – ריצוף צף

שימוש בריצוף בטון בייצוב גגות, רחבות דק ומרפסות מרוצפות ייצר הזדמנויות חדשות בניצול שטחים.

גגות ודקים יכולים עכשיו להיות פונקציונליים וגם אטרקטיביים.

ריצוף צף של מקסימוס פלוס מקנה עמידות, הגנה וביצועים למערכת הגג בפני פגעי מזג אויר תוך מתן יעילות לניקוז, בידוד ושטח הליכה.

#רצפהצפה  #ריצוףצף  #רצפהצפהחוץ  #רצפהצפהמרפסת  #רגלייםלרצפהצפה  #רצפהצפהלגג

ריצוף רצפה צפה
רצפה צפה חוץ
מפרט רצפה צפה
רצפה צפה מחיר
רצפה צפה מרפסת
רצפה צפה למרפסת מחיר
רגליים לרצפה צפה
רצפה צפה לגג